Άρδευση

OUR PROJECTS

Η Fluidra κατασκευάζει και διανέμει, από την δεκαετία του 80 όλα τα απαραίτητα προϊόντα για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου σύστηματος άρδευσης για πράσινους χώρους για δημόσια χρήση ( γήπεδα golf και πάρκα) ή για ιδιωτικούς κήπους , κάτω από το brand  της Cepex.

Τα προϊόντα της  Fluidra μπορούν να βρεθούν σε κάθε βήμα της άρδευσης:  PVC  και βάνες πολυεθυλενίου , εξαρτημάτων, σωλήνες που βρίσκονται στα πηγάδια, σε σταθμούς αντλήσεως, σε εγκαταστάσεις σωλήνων η οργανικών συστημάτων ύδρευσης.

Οι ηλεκτροβάνες της Fluidra  και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούνται στα συστήματα ελέγχου  και διαχείρισης  του νερού. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα  να ρυθμίζουν την άρδευση μέσα από τον έλεγχο τιμών νερού και εμποδίζοντας  ή επιτρέποντας την ροή νερού προς στα διάφορα μέρη των συστημάτων. Σταλάκτες, ψεκαστήρες , κεφαλές ψεκάσματος είναι σε άμεση επαφή με τις καλλιέργειες καθώς μεταφέρουν νερού στην εγκατάσταση.

Η Fluidra έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να εγκαθιδρύσει τον εαυτό της παγκοσμίως στηριζόμενη από τους μεγάλους παραγωγούς στο τομέα της Άρδευσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της  CEPEX

cepex