Ηλεκτρόλυση Άλατος

Φυσική μέθοδος απολύμανσης πισίνας με την αξιοπιστία της Astralpool.

Καμιά επαφή πλέον με χημικά καθώς η πρώτη ύλη είναι το αλάτι.

Η ηλεκτρόλυση άλατος θεωρείται μια απο τις πιο οικολογικές αλλά και φιλικές προς τον χρήστη μεθόδους απολύμανσης πισίνας.

Για να ενημερωθείτε, πατήστε ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ